Ameliyat Öncesi Tetkikler

Ameliyat Öncesi Tetkikler

Blog/ Ameliyat Öncesi Tetkikler

Blog Yazıları

Ameliyat Öncesi Tetkikler

Ameliyat Öncesi Tetkikler

Boy uzatma işlemi öncesinde bazı tetkikler uygulanır. Genellikle uygulanan testler röntgen, kan testi, rutin testlerdir. Görüntüleme teknikleri ile kemiğin durumu kontrol edilir. Boydaki değişimin görülebilmesi adına boy ölçümü yapılır. Anestezi türüne ve nasıl uygulanacağına anestezi muayenesi ile karar verilir. Bunların dışında doktorun gerekli gördüğü bazı ek testler de uygulanabilir.

Röntgen

Röntgen vücudun özellikle kemik yapılarının görüntülenmesinde kullanılan yöntemdir. Röntgen çekimleri acı ve ağrı yaşanmadan yapılır. İşlem sırasında hasta bir miktar radyasyona maruz kalır. İşlem, görüntü alınması gereken bölgeden X ışınları geçirilerek yapılır. Boy uzatma işlemlerinden önce işlem görecek kemiklerin incelenmesi için önemli bir tetkiktir.

Kan Testi

Boy uzatma işlemlerinden önce kan testi de istenir. Genellikle hastanın kolundaki damarlardan bir enjektör yardımı ile örnek kan alınır. Kan örneği laboratuvar ortamında incelenir. Bu inceleme ihtiyaca göre çeşitli durumlara yönelik yapılır. Kendi içinde biyokimya, kan sayımı gibi başlıkları vardır.

Anestezi Muayenesi

Anestezi muayenesi, anestezi uzmanı tarafından genellikle ameliyat günü gerçekleştirilir. Burada genel sağlık durumu ve hastalıklar hakkında bilgi toplanır. Bu muayene sırasında hasta varsa alerjileri hakkında bilgi vermelidir. Ayrıca varsa düzenli kullanılan ilaçlar, alkol kullanımı gibi durumlar da belirtilmelidir. Hastanın daha önce geçirdiği ameliyatlar hakkında da bilgi alınır. Solunum yollarında herhangi bir sıkıntı olup olmadığı araştırılır. Ayrıca hastanın psikolojik durumu da gözlemlenmiş olur. Bu muayenede anestezi uygulamasından kaynaklanabilecek riskler önlenmeye çalışılır.

Görüntüleme Testleri

Görüntüleme testleriyle vücudun bir bölümünün görüntüleri elde edilir. Çeşitli enerjileri vücuda vererek görüntü elde edilir. Böylece iç organlar hakkında bilgi alınır. Bunlara örnek bilgisayarlı tomografi, MR gösterilebilir. Hastanın durumuna göre ameliyat öncesi de bazı görüntüleme testleri istenebilir.

Genel Sağlık Durumu

İşlem öncesinde genel sağlık durumu hakkında incelemeler yapılır. Varsa süreğen hastalıkları incelenir. Ameliyata engel olabilecek veya risk oluşturan hastalıklar araştırılır. Bunların önceden bilinmesi gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Boy Ölçümü

İşlem öncesinde genel ve bölgesel boy ölçümü yapılır. Hastanın işlem sonrasındaki uzamasını takip etmek amacıyla bu bilgiler kaydedilir.

İdrar Tahlili

İdrar örneğinin laboratuvar ortamında incelendiği teste idrar tahlili denir. Örneğin görünüm, yoğunluk ve içeriği sağlık durumuyla ilgili bilgiler verir. Böbrek hastalıkları veya idrar yolu enfeksiyonları değerlendirilebilir veya yüksek protein düzeyi hakkında bilgi verebilir. Genellikle her ameliyat öncesinde idrar tahlili yapılır.

Diğer Rutin Ameliyat Testleri

Ameliyat öncesinde kan testleri, tam idrar tahlili dışında da rutin testler ve uygulanır. Bunlar; koagulasyon testleri, EKG, akciğer filmi, Hepatit ve HIV testleri, kan grubu testleridir. Herhangi bir hastalık belirtisi olmasa da her ameliyat öncesinde bu testler uygulanır. Doktor, hastanın durumuna göre ek testler de isteyebilir.